znak zapytania

Jak piszemy: nie wiadomo czy niewiadomo

Nie wiadomo piszemy zawsze rozdzielnie.

Partykułę „nie” jako wyraz zaprzeczenia piszemy rozdzielnie z wyrazami (zwykle przysłówkami i rzeczownikami) o znaczeniu czasownikowym lub użytymi w funkcji orzecznika.

Nie wiadomo – to inaczej rzekomo, podobno, zdaje się, ponoć itp.

Poprawna pisownia

nie wiadomo

Częste błędy

niewiadomo

Przykłady:

Nie wiadomo jak długo potrwa remont głównej ulicy w mieście.

Przez epidemię nie wiadomo czy uczniowie powrócą w tym roku do szkół.

Jeszcze nie wiadomo jakie są wyniki próbnego egzaminu maturalnego.

Nie wiadomo kiedy w kinach wyjdzie kolejny James Bond.

Zobacz również - jak się pisze: