znak zapytania

Jak piszemy: pomiędzy czy po między

Przyimek pomiędzy piszemy zawsze łącznie. Wynika to z reguły ortograficznej, która głosi, iż przyimki składające się z dwóch bądź trzech przyimków piszemy zawsze łącznie. Przyimek pomiędzy piszemy zatem łącznie, wskazuje na to konstrukcja tego wyrazu złożona z przyimka „po” oraz „między”.

Pomiędzy – to przyimek łączący się z rzeczownikami bądź ich równoważnikami w narzędniku lub w bierniku (oznacza to samo co między).

  1. Jest powiązany z nazwami osób lub instytucji, którym się coś przydziela np. Rząd postanowił podzielić dotację pomiędzy wszystkie szkoły w stolicy.
  2. Określa kierunek oraz odpowiada na pytanie dokąd? Ukrył się pomiędzy drzewa.

Poprawna pisownia

pomiędzy

Częste błędy

po między

Przykłady:

Na zebraniu rodziców mama Janka usiadła pomiędzy nauczycielami.

Pomiędzy Basią a Krzysiem jest trzy lata różnicy.

Koleżanka zasiała ferment pomiędzy małżonkami.

Pomiędzy truskawkami zaczęły rosnąć ogromne chwasty.

Zobacz również - jak się pisze: