znak zapytania

Jak piszemy: indywidualista czy indywidóalista

Indywidualista (fr. individualisme, z łac. individuus – niepodzielny, tworzący jedność) jest to osoba posiadająca inny punkt widzenia niż większość ludzi, odznacza się zazwyczaj odrębnym punktem widzenia, ubiorem bądź poglądami.

Poprawny zapis to indywidualista.

Jest to rzeczownik rodzaju męskoosobowego, który piszemy przy użyciu –u.

Poprawna pisownia

indywidualista

Częste błędy

indywidóalista

Przykłady:

Stanisław od zawsze był indywidualistą.

Czy taki indywidualista jak Ty zacznie kiedyś pracować w zespole.

Ne należę do grona skrajnych indywidualistów.

Założyła grupę o nazwie Indywidualiści.

Zobacz również - jak się pisze: