znak zapytania

Klient

Klient (łac. cliens) jest to:

  1. kupujący, odbiorca w sklepie, interesant, gość w restauracji zwłaszcza stały;
  2. w starożytnym Rzymie człowiek będący pod opieką możnego pana, patrona;
  3. człowiek powierzający swe sprawy adwokatowi, notariuszowi.

Przykłady:

Kowalski do tej pory był moim największym klientem.

Konkurencja przejęła naszych stałych klientów za sprawą niesubordynacji byłego pracownika firmy.

Wyrobiłem sobie dziś w sklepie kartę stałego klienta.

Klienci tej restauracji są bardzo zadowoleni z pysznych obiadów przygotowywanych przez szefa kuchni.

Zobacz również: