znak zapytania

Jak piszemy: proh czy proch

Proch to rzeczownik, który piszemy z użyciem „ch” zgodnie z zasadą ortograficzną zgodnie, która głosi, że „ch” piszemy zawsze na końcu wyrazów.

Proch to materiał wybuchowy np. proch strzelniczy, zwykle w liczbie mnogiej, drobne cząsteczki czegoś. W innym znaczeniu „zwłoki ludzkie” to prochy.

Poprawna pisownia

proch

Częste błędy

proh

Przykłady:

Armia znanego generała starła na proch wojska nieprzyjaciela.

Proch strzelniczy to znany materiał wybuchowy.

Prochy znanego poety złożono w krypcie na Starym Mieście.

Zbiegli więźniowie wysadzili za pomocą prochu lokalny most.

Zobacz również - jak się pisze: