znak zapytania

Razem czy osobno: nie + liczebnik

Nie piszemy łącznie:

1. z liczebnikami, które mają inne znaczenie z przeczeniem nie oraz bez przeczenia:

Przykłady:

nieco, niewiele, niemało

Nie piszemy rozdzielnie:

2. z poniżej wymienionymi liczebnikami:

Przykłady:

nie trzy, nie cztery, nie siódmy, nie dwadzieścia, nie czternasty, nie troje