znak zapytania

Stricte

Piszemy zawsze stricte (nie stricto), wyraz ten pochodzi z języka łacińskiego, wymawiamy (strikte) i oznacza – dokładnie, ściśle. Stanowi określenie przymiotnika i jest zwykle przed nim stawiany.

Przykłady:

Jego Jego dom był stricte klasyczny.

Moje wesele było stricte takie jak sobie je wymarzyłam.

Zobacz również: