znak zapytania

Serwer

Serwer (ang. server, z łac. servire – służyć) – najważniejszy, centralny komputer danej sieci, o dużej prędkości oraz o dużych możliwościach technicznych, w którym gromadzi się wiele informacji, które w dalszej kolejności udostępniane są innych komputerom bądź programom o mniejszej wydajności.

Przykłady:

Wszystkie strony internetowe, które posiadam umieściłem na jednym serwerze.

Informatyk połączył się z serwerem a następnie ściągnął potrzebne informacje dla prezesa.

Wykupiłem serwer, aby przechowywać w nim informacje, które zamieszczam na stronie internetowej mojej formy.

Zobacz również: