znak zapytania

Sabotaż

Sabotaż (fr. sabotage) zamierzona dezorganizacja pracy na skutek jej nieprawidłowego, wadliwego wykonania, przez niszczenie środków produkcji; ukryte, zamaskowane działanie, które ma na celu przeszkodzenie w realizacji pewnego planu podjęte przez osoby uczestniczące w tej realizacji.

Przykłady:

Protest członków spółdzielni to swoisty sabotaż odbywających się w budynku obrad.

Osoba, która dokonuje aktu sabotażu to sabotażysta.

W trakcie II wojny światowej polskie podziemne organizacje dokonywały sabotażu działań niemieckiej armii.

Zobacz również: