znak zapytania

Retoryka

Retoryka – łac. rhetorica, gr. techne (rhetorike) = (sztuka) wymowy; krasomówstwo. Sztuka pięknego przemawiania, odpowiedniego dobierania słów:

  1. Sztuka pięknego wysławiania się, która w starożytności i średniowieczu stanowiła główny przedmiot nauczania
  2. W dawnej szkole wyższa klasa, w której nauczano krasomówstwa.
  3. Nic nie znacząca przemowa, przepełniona pustymi frazesami.

Przykłady:

Retoryka obecnego rządu nagle zaczęła zmieniać się.

Przedwyborcza retoryka mówców dziś już nie przekonuje nikogo.

Retoryka w przeszłości była jednym z przedmiotów szkolnych, która przetrwała aż do XIX w.

Nie podoba mi się twoja retoryka.

Zobacz również: