znak zapytania

Replika

Replika (łac. replica = ponowna odpowiedź). Jest to:

  1. odpowiedź na krytykę, zarzuty w formie ustnej lub pisemnej np. w sądzie;
  2. w teatrze repliką nazywamy odpowiedź aktora na dialogi partnera w dialogu scenicznym;
  3. dzieło sztuki wykonane powtórnie przez malarza różniące się szczegółami;
  4. w muzyce jest to użycie frazy muzyczne w innej tonacji.

Przykłady:

Podziwialiśmy replikę znanego malarza, dało się jednak zauważyć, że była ona nieco inna niż oryginał.

Konkurs sobowtórów wygrały repliki niemieckich prezydentów.

Potrafił w odpowiednim momencie używać bardzo inteligentnych replik.

Zobacz również: