znak zapytania

Praca u podstaw

Praca u podstaw kojarzona jest z pozytywizmem, jest to praca związana z podniesieniem warunków życia, znana również w czasie rusyfikacji i germanizacji w trakcie zaborów Polski. Pozytywiści uważali, że pomoc najuboższym klasom społecznym może wznieść naród na wyżyny, angażowali lekarzy, nauczycieli, aby Ci lepiej przyglądali się problemom wsi, walczyli z zacofaniem oraz wpływali tym samym na wzrost siły narodu.

Przykłady:

Praca u podstaw była ważnym elementem znanych lektur takich jak: „Siłaczka”, „Ludzie bezdomni”, „Antek”.

Tylko za sprawą pracy u podstaw można zbudować społeczeństwo na solidnych podstawach.

W pozytywizmie praca u podstaw była pojęciem bardzo dobrze znanym.

Zobacz również: