znak zapytania

PESEL

PESEL – skrót od numeru identyfikacyjnego Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności, składa się z jedenastu cyfr, wśród których zawarta jest data urodzenia, numer porządkowy, symbol płci oraz liczbę kontrolną. Numer PESEL jest nadawany z urzędu bądź na wniosek osoby.

Przykłady:

Zaraz po urodzeniu każdemu dziecku nadawany jest numer PESEL.

PESEL każdego obywatela urodzonego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej widnieje na jego dowodzie tożsamości (dowodzie osobistym bądź paszporcie).

Podczas rejestracji każdego pacjenta w szpitalnej izbie przyjęć należy wpisać do systemu numer PESEL.

Numer PESEL podlega ochronie danych osobowych, jego udostępnienie wymaga zgody obywatela, który się nim posługuje.

Zobacz również: