znak zapytania

Osmoza

Osmoza jest szczególnym rodzajem dyfuzji. Zjawisko to jest ściśle związane z samym rozpuszczalnikiem jakim jest woda, która jest przepuszczalna przez błony komórkowe. Woda przenika zgodnie z zasadami dyfuzji do roztworu o większym stężeniu czyli do roztworu hipertonicznego. Transport ten odbywa się aż do momentu wyrównania różnicy stężeń czyli do czasu, gdy roztwory znajdujące się po obu stronach błony komórkowej będą względem siebie izotoniczne.

Przykłady:

Osmoza to zjawisko, które jest omawiane na lekcjach biologii przy okazji budowy komórki.

Zjawisko osmozy zwane jest inaczej dyfuzją rozpuszczalną.

System odwróconej osmozy zaczęto wykorzystywać powszechnie w filtrach do wody pitnej.

Zjawisko osmozy umożliwia roślinom pobieranie wody przez włośniki i jej przenikanie międzykomórkowe.

Zobacz również: