znak zapytania

Organizacja

Organizacja (fr. organisation, łac. organisatio – układ, system) jest to:

  1. grupa ludzi mających wspólny program, cel, plany i zadania; stowarzyszenie, instytucja społeczna, polityczna;
  2. sposób zorganizowania czegoś, przygotowanie, urządzanie czegoś; system, forma;

Przykłady:

Organizacja pracy w naszej firmie od dawna kuleje.

Organizacja wyprawy narciarskiej z powodu niskiego budżetu okazała się bardzo złożonym projektem.

Wczoraj w mediach usłyszeliśmy po raz pierwszy głosy organizacji pozarządowych.

Organizacja Narodów Zjednoczonych zaskoczyła wszystkich swoim kolejnym projektem.

Zobacz również: