znak zapytania

ONZ

ONZ – Organizacja Narodów Zjednoczonych – jest to organizacja międzynarodowa powołana do życia na podstawie Karty Narodów Zjednoczonych 26 czerwca 1945 r. w celu utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa a także rozwijania współpracy międzynarodowej.

Przykłady:

Siedziba ONZ znajduje się w Nowym Jorku.

ONZ to jedna z międzynarodowych organizacji obok np. UNESCO.

Dziś ONZ zaapelowała o zawieszenie wszystkich konfliktów zbrojnych na świecie.

Zobacz również: