znak zapytania

Odpady komunalne

Odpady komunalne – (art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy o odpadach) inaczej odpady bytowe, są to odpady związane z nieprzemysłową działalnością człowieka powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych, które z uwagi na swój charakter bądź skład są podobne do tych, które są wytwarzane w gospodarstwach domowych.

Przykłady:

Władze miasta zarządziły podwyżkę za wywóz odpadów komunalnych.

Odpady komunalne występują w postaci płynnej bądź stałej.

Część odpadów komunalnych takich jak papier ulega biodegradacji.

Zobacz również: