znak zapytania

Naturalizm

Naturalizm (łac. naturalis – naturalny, wrodzony), termin ten ma kilka definicji, jest to:

  1. kierunek w literaturze i sztuce powstały we Francji w drugiej połowie XIX wieku polegający na eksponowaniu ciemnych stron życia takich jak nędza i brzydota oraz podkreśleniu motywacji biologicznych, które kierują człowiekiem;
  2. nurt filozoficzny dążący do wyjaśnienia rzeczywistości za pomocą naturalnych przyczyn, głoszący, iż u podstaw wszelkich zjawisk zachodzących w świecie leżą prawa przyrody;
  3. kierunek w socjologii opierający się na założeniu, iż społeczeństwo stanowi część przyrody i musi podlegać jej prawom ponieważ to one decydują o przebiegu procesów społecznych.

Przykłady:

W pełnej okazałości ujrzeliśmy naturalizm tego reportażu.

Emil Zola w powieści pt. „Teresa Raquin” przedstawił główne założenia naturalizmu.

Naturalizm kojarzony jest bardzo często z epoką Dariwna, kiedy sądzono, że prawa przyrody czyli prawa życia oraz walki o byt człowieka.

Zobacz również: