znak zapytania

Millenium

Millenium – (łac. mille – tysiąc, annus – rok) – tysiączna rocznica czegoś, tysiączna rocznica istnienia czegoś.

Przykłady:

W kościele bardzo często mówi się o tym, że wkraczamy w trzecie millenium chrześcijaństwa.

W latach sześćdziesiątych odbywały się obchody z okazji tysiąclecia Państwa Polskiego – millenium.

Obchody Millenium Chrztu Polski odbywały się w Częstochowie na Jasnej Górze w 1966 r.

Zobacz również: