znak zapytania

MCHC

MCHC (z ang. mean corpuscular hemoglobin concentration) jest to średnie stężenie hemoglobiny w czerwonych krwinkach (erytrocytach). Norma MCHC wynosi 32–36 g/dl. Badanie MCHC jest częścią morfologii krwi. Wysoki poziom MCHC (wynik powyżej normy) może świadczyć o zaburzeniach gospodarki wodno-elektrolitowej bądź w niektórych przypadkach o chorobie genetycznej zwanej sferocytozą wrodzoną (żółtaczka wrodzona), natomiast zbyt niski poziom może być oznaką niedokrwistości z niedoboru żelaza.

Przykłady:

Lekarz zauważył u mnie niski poziom MCHC i zalecił mi wykonanie dodatkowych badań.

MCHC to obok MCV i MCH to parametr pozwalający na ocenę funkcjonalności krwinek czerwonych.

U pacjenta wykryto zbyt wysoki poziom MCHC co objawiało się w pierwszej kolejności odwodnieniem.

Zobacz również: