znak zapytania

Katharsis

Katharsis (gr. kátharsis – oczyszczenie) to wedle definicji:

  1. oczyszczające z namiętności działanie tragedii polegające na wywołaniu w widzu wstrząsu emocjonalnego wywołanego losami bohatera, odczuwanie przez widza uczuć takich jak: litość i trwoga. Termin ten został wprowadzony przez Arystotelesa;
  2. pomoc pacjentowi w rozładowaniu emocji za pośrednictwem psychoanalizy i tym samym uwolnienie go od objawów nerwicowych.

Przykłady:

„Tragedia jest to naśladowcze przedstawienie akcji poważnej, skończonej, […] w formie dramatycznej, a nie narracyjnej, które przez wzbudzenie litości i trwogi doprowadza do katharsis tych uczuć” - Arystoteles.

Doświadczyła katharsis po wielu latach zamknięcia w sobie gdy ponownie spotkała matkę.

Zobacz również: