znak zapytania

Kariotyp

Kariotyp jest to zestaw chromosomów charakterystyczny dla gatunku, wyróżnia się w nim autosomy i chromosomy płci, któe oznaczane są literami X oraz Y. Każdy diploidalny osobnik oprócz odpowiedniej liczby autosomów posiada dwa chromosomy płci.

Przykłady:

Ważnymi pojęciami w genetyce są kariotyp oraz fenotyp.

Kariotyp człowieka powinien składać się z 22 par autosomów oraz jednej pary chromosomów płci.

Przy problemach z płodnością wiele osób decyduje się na badanie swojego kariotypu.

Zobacz również: