znak zapytania

Jaskra

Jaskra – jest to choroba oka spowodowana wzrostem ciśnienia śródocznego, może powodować ślepotę. Wyróżniamy dwie jej postaci pierwotnej (najczęściej pojawia się po 40 roku życia) oraz wtórnej (z powodu urazu). Leczenie jaskry odbywa się za pomocą środków farmakologicznych oraz operacji.

Przykłady:

Informacja o jaskrze spadła na nią jak grom z jasnego nieba.

Zobacz również: