znak zapytania

Infiltracja

Infiltracja (łac. in = w + śrdw..-łac. filtro = cedzę) jest to:

  1. Stopniowe przesiąkanie powietrza, wody lub gazów przez pory danego ciała.
  2. W geologii przenikanie gazów lub wody pochodzącej z opadów oraz wód powierzchniowych w głąb skorupy ziemskiej.
  3. Przesiąkanie do tkanek ciała płynu organicznego np. krwi, ropy
  4. Przenikanie np. niepożądanych elementów obcej kultury na jednostkę, przedostawanie się szpiegów do jakiejś grupy.

Przykłady:

Od pewnego czasu obserwujemy infiltrację nowych ideologii do środowiska młodzieżowego.

Infiltracja szpiegów do miejsc docelowych powiodła się.

Filmowy bohater James Bond nie mia problemu z infiltracją.

Infiltracja policyjna w grupach przestępczych.

Zobacz również: