znak zapytania

Industrializacja

Industrializacja (śrdw.-łac. industrialis = przemysłowy) jest to rozwój gospodarczy kraju w kierunku przemysłowym, uprzemysłowienie, odbywa się równocześnie z ograniczeniem rozwoju innych gałęzi gospodarki; rozwój przemysłu oraz miast.

Przykłady:

Głównym hasłem w powojennej Polsce była industrializacja.

Warszawa jest przykładem miast, w którym niegdyś widoczna była industrializacja.

W krajach rozwijających się widzimy powolny proces industrializacji.

Industrializacja socjalistyczna odbywa się na podstawie znacjonalizowanych środków oraz przy dominującej roli państwa w gospodarce.

Zobacz również: