znak zapytania

Imigrant

Imigrant (łac. immigrans, D. ~ nitis = przybysz, osiedlający się, zamieszkujący), osiedleniec, cudzoziemiec, który osiedla się w danym kraju.

Przykłady:

Indyjscy imigranci przybywają do Wielkiej Brytanii oraz Francji w celach ekonomicznych.

Jest polskim imigrantem politycznym, mieszka na stałe w Berlinie.

Nie zamierzam wyjeżdżać z kraju ponieważ nie chcę być imigrantem.

Zbyt duża ilość imigrantów ze wschodu przyczyniła się do wzrostu bezrobocia w Hiszpanii.

Zobacz również: