znak zapytania

Humanizm

Humanizm (łac. humanus – ludzki) – wedle definicji jest to:

  1. prąd umysłowy i kulturalny epoki odrodzenia nawiązujący do antyku, stawiający w centrum zainteresowanie człowieka oraz wszystkie przejawy jego życia, akcentujący możliwości ludzkiego rozumu;
  2. postawa intelektualna i moralna polegająca na poszanowaniu godności i wolności człowieka, szacunku dla ludzi a także tolerancji.

Przykłady:

Humanizm socjalistyczny jest to teoria pojmująca człowieka jako twórcę rzeczywistości materialnej i duchowej.

Wielu humanistów podejmowało tematykę nawiązującą do humanizmu – związaną z przebudową materialnych i społecznych warunków życia, które to mogłyby korzystnie wpłynąć na wszechstronny rozwój człowieka.

Humanizm renesansowy to ruch, który zrodził się we Włoszech.

Zobacz również: