znak zapytania

Humanista

Humanista (humanus – ludzki) jest to:

  1. przedstawiciel humanizmu – prądu umysłowego i kulturalnego epoki odrodzenia;
  2. człowiek specjalizujący się, studiujący nauki humanistyczne, które zajmują się człowiekiem jako istotą ważną w społeczeństwie oraz kształtującą kulturę;
  3. znawca kultury antycznej greckiej i rzymskiej;
  4. człowiek, który uważa wartość człowieka za najwyższą np.

Przykłady:

Był humanistą, zdobył sławę i uznanie jako działacz organizacji pokojowych oraz lekarz najuboższych.

Znanym humanistą renesansowym był holenderski teolog Erazm z Rotterdamu, widział on możliwość moralnego odrodzenia człowieka oraz naprawy świata.

Elżbieta jest humanistką, studiowała polonistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

W sprawie greckich zabytków zgłosiliśmy się do humanisty, znawcy kultury greckiej.

Zobacz również: