znak zapytania

HACCP

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point System) to System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli. Jest to system związany z zarządzaniem bezpieczeństwem żywności a także uniwersalną metodą na wystąpienie potencjalnych zagrożeń oraz ich eliminacji podczas produkcji i dystrybucji żywności. Wyróżniamy 7 podstawowych zasad systemu HACCP, które określone są w Kodeksie Żywnościowym:

  1. Analiza zagrożeń
  2. Ustalenie Krytycznych Punktów Kontroli – CCP
  3. Ustalenie dla każdego CCP limitów krytycznych
  4. Monitorowanie CCP
  5. Ustalenie działań korygujących
  6. Ustalenie procedur weryfikacji systemu
  7. Dokumentacja Systemu HACCP

Przykłady:

Każda restauracja powinna spełniać wymogi Systemu HACCP.

W naszym zakładzie gastronomicznym mamy zewnętrznego Specjalistę ds. Systemu HACCP.

Wdrożenie systemu HACCP wiąże się z wieloma korzyściami między innymi podniesieniem świadomości pracowników.

Instytut Żywności i Żywienia opracowuje różnego typu poradniki związane z Systemem HACCP.

Zobacz również: