znak zapytania

Głoska

Głoska jest najmniejszą jednostką artykulacyjną, która powtarza się w toku mowy. Głoski dzielimy na:

  1. spółgłoski oraz samogłoski (w zależności od stopnia zbliżenia narządów artykulacyjnych)
  2. głoski dźwięczne i bezdźwięczne
  3. głoski ustne (o,c, p, d itp.) oraz nosowe (q, ę, n m,ń itp.)
  4. głoski twarde (p, t, s, k),, i miękkie (p', ć, ś, k' itp.).

Przykłady:

Dziś nauczyłam moje dziecko nauczyło się wymawiać nowe głoski.

W zależności od wzniesienia języka ku podniebieniu twardemu wyróżniamy głoski twarde i miękkie.

Od pozycji wiązadeł głosowych zależy powstawanie głosek dźwięcznych i bezdźwięcznych.

Zobacz również: