znak zapytania

FMCG

FMCG to z angielskiego fast-moving consumer goods to produkty szybkozbywalne, szybkorotujące, czyli takie, które konsumenci kupują na co dzień, produkty sprzedawane po relatywnie niskich cenach np. artykuły spożywcze bądź środki czystości. Przykładami firm z branży FMCG są Grupa Mokate, Coca-Cola Company, Maspex i inne.

Przykłady:

Rynek FMCG charakteryzują małe marże oraz duża liczba kanałów dystrybucji.

Ania zatrudniła się w firmie z branży FMCG.

FMCG najczęściej kojarzona jest z produktami pierwszej potrzeby, które codziennie wkładamy do koszyka w sklepie.

Zarobki w branży FMCG utrzymują się relatywnie na wysokim poziomie.

Zobacz również: