znak zapytania

Ekonomia

Ekonomia (gr. oikonomia – zarządzanie gospodarstwem) jest to:

  1. umiejętność racjonalnego wydatkowania środków pieniężnych, gospodarność, oszczędne zarządzanie czymś;
  2. nauka o społecznych prawach rządzących gospodarką w skali całego świata bądź kraju, wymianą i rozdziałem dóbr w społeczeństwie.

Przykłady:

Zobacz również: