znak zapytania

Eklektyczny

Eklektyczny (gr. eklektikós – wybierający) – łączący różnego typu (koncepcje, pojęcia, doktryny odmiennych pojęć filozoficznych bądź ideologicznych) w jedną całość; zawierający elementy formalne i treściowe zaczerpnięte z różnych kierunków literackich lub artystycznych.

Przykłady:

Termin eklektyczny to inaczej niesamodzielny, nietwórczy.

Ci dwaj naukowcy stworzyli eklektyczną pracę naukową.

Dziś będziemy zwiedzać eklektyczną budowlę, która dawno temu została wzniesiona w centrum tego miasta.

Przekonałem się, że masz niezwykle eklektyczny światopogląd.

Zobacz również: