znak zapytania

Egzorcyzm

Egzorcyzm (łac. exorcismus, z gr. eksorkismós) – obrzęd sprawowany przez kapłana polegający na wypędzeniu szatana z człowieka lub rzeczy; forma usunięcia zaklęcia, która ma zmierzać do usunięcia złych mocy.

Przykłady:

Podczas egzorcyzmu kapłan wypowiada słowa: odejdź, idź precz szatanie!

Oglądałam dziś mrożący krew w żyłach film o egzorcyzmach.

Nie każdy kapłan może odprawiać egzorcyzmy, może po prostu nie mieć do tego odpowiednich predyspozycji.

Zobacz również: