znak zapytania

Afirmacja

Afirmacja (łac. affirmatio) – potwierdzenie, aprobowanie, wyrażenie uznania, uznanie czegoś za prawdę, fakt. Wyraz ten nie znaczy wysławianie, wychwalanie, pochwałą.

Przykłady:

Jej utwory są przykładami afirmacji życia.

Afirmacja może sprawić, że staniesz się bardziej pewny siebie.

Dziś na lekcji rozmawialiśmy o pojęciu jakim jest afirmacja.

Jest to afirmacja chrześcijańskich zasad postępowania.

Zobacz również: