znak zapytania

Rzeczownik

Rzeczownik jest to część mowy, która jest odmienna. Odpowiada na pytania: kto?, co?.

1. Rzeczowniki dzielimy na cztery grupy:

 • własne (Kowalski, Warszawa, Merkury, Olga, Morze Bałtyckie)
 • pospolite (okno, obraz, drzwi, kot, morze)
 • żywotne (węgorz, pies, jaszczurka, człowiek, tygrys)
 • nieżywotne (obrus, ołówek, podłoga, głośnik)

2. Rzeczownik może oznaczać:

 • osoby (Antek, lekarz, tata, opiekunka)
 • przedmioty (książka, skuwka, opona, garnek)
 • zwierzęta, rośliny (zając, gad, brzoza, aster)
 • pojęcia (literatura, informatyka, prawo)
 • czynności (chodzenie, słuchanie, przesuwanie, latanie)
 • cechy (giętkość, wysokość, energiczność, wybuchowość)

Rzeczowniki odmieniają się przez przypadki oraz liczby pojedynczą i mnogą.


przypadek liczba pojedyncza liczba mnoga
Mianownik - kto? - co? Dopełniacz - kogo? - czego? Celownik - komu? - czemu?
weterynarz weterynarza weterynarzowi
weterynarze weterynarzy weterynarzom
Biernik - kogo? co? weterynarza weterynarzy
Narzędnik - kim? - czym? weterynarzem weterynarzami
Miejscownik - o kim? - o czym? weterynarzu weterynarzach
Wołacz weterynarzu! weterynarze!

3. Rzeczownik w zdaniu jest:

- podmiotem

Przykłady:
Pralka stoi w łazience. (co? - mianownik)
Lodówka chłodzi żywność. (co? - mianownik)
Lampka świeci nocą. (co? - mianownik)


- przydawką

Przykłady:
Kot Bonifacy dostał jedzenie. (jaki?)
Kasia Kowalska zaśpiewała przebój. (jaka?)
Morze Bałtyckie zalało plażę. (jakie?)


- orzeczeniem (w orzeczeniu imiennym)

Przykłady:
Ania zostanie aktorką. (kim zostanie?)

- dopełnieniem

Przykłady:
Jutro zrobię zakupy. (co - biernik)
Pojutrze przeczytam książkę. (co - biernik)


- okolicznikiem

Przyszła do mnie szybko. (jak?)
Będę spacerowała nocą. (kiedy?)
Uśmiechnęła się do mnie szeroko. (jak?)


Deklinacją nazywamy odmianę przez przypadki.


końcówka - jest to część końcowa wyrazu, która zmienia się w trakcie odmiany.


temat - jest to część wyrazu, która pozostaje po oddzieleniu końcówki.

Przykład:
W wyrazie mole wyróżniamy następujący podział:
mol (temat) - e (końcówka), mol - a, mol - u, mol - em, mol - u


Tematy oboczne są to różne postacie tego samego tematu.

W wyrazie woda mamy:
- liczba pojedyncza:
mianownik: wod - a
celownik: wodzi - e
wod : wodzi
- liczba mnoga
mianownik: wod - y
dopełniacz: wód - ø

Oboczności tematu to inaczej wymiana samogłosek lub spółgłosek.

Przykłady:


mąż ą : ę męż - a
łąka k : c łąc - e
skoda d : dz skodzi - e
oaza z : zi oazi - e

4. Rzeczowniki występują w trzech rodzajach: męskim, żeńskim i nijakim.

Rodzaj męski (ten) Rodzaj żeński (ta) Rodzaj nijaki (to)
liczba pojedyncza, rodzaj gramatyczny
wazon książka pole
bidon armata krzesło
motor łyżka liczydło
liczba pojedyncza, rodzaj naturalny
mężczyzna kobieta dziecko
liczba mnoga, rodzaj naturalny
mężczyźni kobiety Dzieci

Rodzaj męskoosobowy (ci) Rodzaj niemęskoosobowy (te)
aktorzy morza drzwi
zapaśnicy widelce pojazdy
siatkarze przebiśniegi lasy
architekci talerze góry

Wyrażenie przyimkowe - jest to połączenie przyimka z inną częścią mowy, najczęściej z rzeczownikiem, ale także z przymiotnikiem, zaimkiem rzeczownym, przysłówkiem i liczebnikiem, które łącznie stanowią całość znaczeniową.

Przykłady:
Wybiorę się do rolnika po mleko.
Wyślę paczkę do niej.
Przyjadę na dziewiątą.
Samochód przyjechał za szybko.
List dotarł na darmo.

ten młody chłopak rodzaj męski liczba pojedyncza
ta piękna kobieta rodzaj żeński
to zabawne dziecko rodzaj nijaki
ci waleczni rycerze rodzaj męskoosobowy liczba mnoga
te interesujące abażury rodzaj niemęskoosobowy
te niebieskie chmury rodzaj niemęskoosobowy
te modne ubrania rodzaj niemęskoosobowy

5. Podział rzeczowników ze względu ba budowę słowotwórczą.

Rzeczowniki dzielą się na słowotwórczo niepodzielne (inaczej podstawowe) np. miód, oko oraz na rzeczowniki pochodne, które składają się z tematu oraz formantu, są nim z reguły przyrostki takie jak: -, anim, -ca, -ciel, -ek (tworzą rzeczowniki rodzaju męskiego) a także -a, -ia, -i, -ość (tworzą rzeczowniki rodzaju żeńskiego) -anie, -enie, -sko (tworzą rzeczowniki rodzaju nijakiego).


W zależności od podstawy słowotwórczej rzeczowniki dzielą się na: odczasownikowe (jadło, dawca), odprzymiotnikowe (mędrzec, śmiałek) i odrzeczownikowe (drukarz, jaskiniowiec).

6. Rzeczowniki jednostkowe, zbiorowe, konkretne, abstrakcyjne:

 • Rzeczowniki jednostkowe to takie, które oznaczają przedmioty pojedyncze np. pies, kot, rzeka itp.
 • Rzeczowniki zbiorowe są nazwami przedmiotów będących zbiorami przedmiotów jednostkowych np. tłum, armia, chór itp.
 • Rzeczowniki konkretne to takie, które są nazwami przedmiotów, które są dostępne zmysłom np. piec, papier, słońce itp.
 • Rzeczowniki abstrakcyjne lub inaczej oderwane np. radość, rozum, białość itp.

7. Rzeczowniki nieodmienne:

Rzeczowniki nieodmienne występują w jednej postaci np. smaczne kakao, kubek smacznego kakao a (nie: kakaa). Rzeczowniki, które kiedyś były nieodmienne obecnie bardzo często przybierają formy odmiany np. radio, molo, kiedyś nieodmienne, dziś mają formy oboczne: w radiu, na molu.

Większość rzeczowników nieodmiennych to wyrazy pochodzenia obcego np. alibi, boa, menu, salami itp.