znak zapytania

Razem czy osobno: nie + zaimek

Nie piszemy łącznie:

1. z zaimkami, które mają inne znaczenie z przeczeniem nie oraz bez przeczenia:

Przykłady:

niejeden, niektórzy, niejaki


Nie piszemy rozdzielnie:

2. z zaimkami takimi jak:

Przykłady:

nie nasz, nie twój, nie mój, nie ja, nie tamta, nie ten, nie wszyscy

Nie jej lecz jego idol jutro zaśpiewa.