znak zapytania

Razem czy osobno: nie + rzeczownik

Nie piszemy łącznie:

1. z rzeczownikami:

Przykłady:

niejednomyślność, niechęć, niewygoda, niejasność, niespójność, nieprzyjaciel, niewdzięczność, niezgoda, niepewność, niedbałość

Nie piszemy rozdzielnie

2. z rzeczownikami, gdy nie wyraża przeciwstawienie:

Przykłady:

Nie brata, lecz siostrę winię za zmarnowaną imprezę.

Nie wycieczka, lecz zły humor był powodem mojej nieobecności w szkole.