znak zapytania

Przymiotnik

Przymiotnik - to część mowy, która jest odmienna przez przypadki , liczby oraz rodzaje. Odpowiada na pytania:

  • jaki? jaka? jakie?
  • który? która? które?
  • czyj? czyja? czyje?

Przymiotnik w zdaniu określa rzeczownik, podkreśla jego wielkość, kolor, materiał i kształt. Jako część zdania określa także właściwości osób, zwierząt, pojęć oraz przedmiotów.

Przykłady:
kolorowy kucyk, wielki goryl, znany aktor, niebieska torebka, mały miś, czyste spodnie, zielony szal, drogi portfel

1. Odmiana przymiotnika przez przypadki i liczby:

- Liczba pojedyncza
Rodzaj męski:
Mianownik: kolorowy
Dopełniacz: kolorowego
Celownik: kolorowemu
Biernik: kolorowego, kolorowi
Narzędnik: kolorowym
Miejscownik: kolorowym
Wołacz: kolorowy!


Rodzaj żeński:
Mianownik: kolorowa
Dopełniacz: kolorowej
Celownik: kolorowej
Biernik: kolorową
Narzędnik: kolorową
Miejscownik: kolorowej
Wołacz: kolorowa!


Rodzaj nijaki:
Mianownik: kolorowe
Dopełniacz: kolorowego
Celownik: kolorowemu
Biernik: kolorowe
Narzędnik: kolorowym
Miejscownik: kolorowym
Wołacz: kolorowe!


- Liczba mnoga:
Rodzaj męskoosobowy
Mianownik: niscy
Dopełniacz: niskich
Celownik: niskim
Biernik: niskich
Narzędnik: niskimi
Miejscownik: niskich
Wołacz: niscy!


Rodzaj niemęskoosobowy
Mianownik: niskie
Dopełniacz: niskich
Celownik: niskim
Biernik: niskie
Narzędnik: niskimi
Miejscownik: niskich
Wołacz: niskie!

2. Stopniowanie przymiotników

Stopniowanie przymiotników dzielimy na proste i opisowe.

Stopniowanie proste Stopniowanie opisowe
  regularne nieregularne
stopień równy ważny zły obły doprawiony
stopień wyższy ważniejszy gorszy mniej obły bardziej doprawiony
stopień najwyższy najważniejszy najgorszy najmniej obły najbardziej doprawiony

3. Przymiotniki mogą w zdaniu pełnić funkcję:

- Przydawki
Obfity deszcz pada z nieba. (jaki)
Zepsuta lodówka poszła na śmieci. (jaka?)


- Podmiotu
Skrzydłowy nie spisał się na boisku.


- Orzecznika (w orzeczeniu imiennym)
Za rok będę bogatszy. (kiedy będę?)


- Dopełnienia:
Romek zaakceptował słabszego. (kogo?)
Nauczyciel nagrodził najlepszego. (kogo?)


Przymiotniki dopasowuje się do formy gramatycznej określanego rzeczownika pod względem liczby, rodzaju oraz przypadka.

Przykłady:
Przymiotnik: niebieska (jaka?) (mianownik liczba pojedyncza, rodzaj żeński)
Rzeczownik: sukienka (kto? co?) (mianownik liczba pojedyncza, rodzaj żeński)


niebieska sukienka = związek zgody


Przymiotnik: piękny (jaki?) (mianownik liczba pojedyncza, rodzaj męski)
Rzeczownik: samochód (kto? co?) (mianownik liczba pojedyncza, rodzaj męski)


piękny samochód = związek zgody


Przymiotnik: duże (jakie?) (mianownik liczba pojedyncza, rodzaj nijaki)
Rzeczownik: okno (kto? co?) (mianownik liczba pojedyncza, rodzaj nijaki)


duże okno = związek zgody