znak zapytania

Jak piszemy: zsiadać czy z siadać

Zsiadać stanowi poprawną wersję zapisu.

Czasownik zsiadać piszemy łącznie z przedrostkiem –z na początku wyrazu. Zsiadać piszemy z użyciem –z pomimo, że słyszymy –ś (s, si).

Zsiadać to określenie związane ze schodzeniem z czegoś bądź w innym znaczeniu dotyczy zsiadania się mleka.

Poprawna pisownia

zsiadać

Częste błędy

z siadać, ssiadać, śsiadać

Przykłady:

Zsiadłe mleko musi się zsiadać co najmniej przez trzy dni.

Musisz nauczyć się jeszcze zsiadać z tego konia.

Nie lubię zsiadać z roweru po długiej wyprawie, wszystko od razu zaczyna mnie boleć.

Zobacz również - jak się pisze: