znak zapytania

Jak piszemy: żołdak czy rzołdak

Rzeczownik żołdak pochodzi od słowa żołd, który również piszemy z użyciem „ż” na początku wyrazu. Żołdak to dawniej żołnierz najemny pobierający żołd (pensję wypłacaną żołnierzom pełniącym zasadniczą służbę wojskową); dziś pogardliwie: żołnierz.

Poprawna pisownia

żołdak

Częste błędy

rzołdak

Przykłady:

Żołdacy z obcych krajów zgłaszali się do polskiego wojska kuszeni wysokim żołdem.

Miesięczny żołd rosyjskich żołdaków był niższy niż niemieckich.

Podczas kłótni Jarek nazwał pogardliwie swojego przyjaciela żołdakiem.

Zobacz również - jak się pisze: