znak zapytania

Jak piszemy: zhańbić czy zchańbić

Zhańbić to stanowi poprawną wersję zapisu.

Czasownik zhańbić piszemy łącznie z przedrostkiem –z oraz z użyciem –h w środku wyrazu. Zhańbić piszemy z użyciem –z pomimo, że słyszymy –s.

Zhańbić czyli znieważyć kogoś, pozbawić kogoś godności.

Poprawna pisownia

zhańbić

Częste błędy

zchańbić, shańbić

Przykłady:

Nie dam się zhańbić tymi wyzwiskami.

Najłatwiej jest się zhańbić dając komuś słowo i nie dotrzymać go.

Dał się zhańbić pobierając od klienta pieniądze i nie wykonując żadnej pracy.

Zobacz również - jak się pisze: