znak zapytania

Jak piszemy: zgniłe czy zgnite

Poprawną formą jest przymiotnik zgniłe. Błędne użycie wynika ze skojarzenia niewłaściwej formy 'zgnite' z imiesłowem przymiotnikowym biernym, taki imiesłów bowiem nie istnieje. Warto przypomnieć, że imiesłowy przymiotnikowe bierne tworzymy od tematu przeszłego lub teraźniejszego czasowników przechodnich za pomocą przyrostków (-n, -on, -t) np. odkryte.

Przymiotnika zgniłe używamy w odniesieniu do braku świeżości czegoś np. nieświeżego pożywienia, czegoś zbutwiałego bądź w kontekście demoralizującym.

Poprawna pisownia

zgniłe

Częste błędy

zgnite

Przykłady:

Owoce, które kupiła na targu były zgniłe.

Ten chłopak jest zgniły do szpiku kości, ktoś powinien mu przeszkodzić w ciągłym demoralizowaniu innych ludzi.

Ziemniaki, które leżały w jej piwnicy były zgniłe już od wiosny.

Zobacz również - jak się pisze: