znak zapytania

Jak piszemy: żeśki czy rześki, rzeźki

Przymiotnik rześki pisane przez „rz” na początku wyrazu jest przykładem poprawnie użytej formy. W tym przypadku dla uzasadnienia pisowni nie stosujemy żadnej znanej w polszczyźnie zasady pisowni. Bowiem „rz piszemy w wielu wyrazach mimo braku współcześnie wymiany na „r”.

Określenie rześki stosujemy w dwóch przypadkach: dla podkreślenia pełni życia i witalności czegoś oraz w przypadku człowieka pełnego wigoru i temperamentu.

Poprawna pisownia

rześki

Częste błędy

żeśki, rzeźki

Przykłady:

Rześki głos, rześkie ruchy. Rześki staruszek.

Dla ochłody i orzeźwienia Wojtek wyszedł na zewnątrz w jesienny i bardzo rześki dzień.

Oleg to chłopak z werwą do pracy, pełen wigoru, rześki i pełen temperamentu.

Po operacji kolana tata Tomka był bardzo rześki, ochoczo przyjmował wszystkie posiłki i był bardzo wesoły.

Zobacz również - jak się pisze: