znak zapytania

Jak piszemy: z powarzaniem czy z poważaniem

Z poważaniem” jest zwrotem grzecznościowym stosowanym jako wyraz szacunku do odbiorcy danej korespondencji o charakterze formalnym (pismo, podanie, list, e-mail) skierowanym do urzędu, do osoby, której nie znamy bądź, która jest wyższa rangą w danej strukturze organizacyjnej (np. do profesora, managera, pracodawcy itp.).

Z poważaniem” piszemy z użyciem „ż” z uwagi na istniejącą w języku polskim regułę, według której „ż” piszemy wtedy, kiedy wymienia się na g, dz, h, z, ź, s w innych formach danego wyrazu lub w wyrazach pokrewnych. Zwrot z poważaniem pochodzi od rzeczownika powaga, zatem w tym przypadku piszemy „ż”, gdyż zachodzi wymiana na „g”.

UWAGA: Ostatnie zdanie przed zwrotem „z poważaniem” zwykle zakończone jest kropką, wykrzyknikiem, pytajnikiem lub dwukropkiem dlatego „Z poważaniem” piszemy z wielkiej litery, jeśli natomiast przed „z poważaniem” występuje czasownik np. kłaniam się, wówczas zwrot ten piszemy małą literą. Jeżeli po zwrocie „z poważaniem” piszemy imię i nazwisko autora pisma w tym samym wierszu (Z poważaniem Jan Nowak), wówczas stosujemy po nim kropkę bądź myślnik, jeśli natomiast piszemy je w osobnych wierszach, wówczas nie musimy stosować żadnego znaku.

Poprawna pisownia

z poważaniem

Częste błędy

z powarzaniem

Przykłady:

Dziękuję za odpowiedź.
Z poważaniem – Jan Nowak.


Dziękuję za rozpatrzenie mojego podania.
Z poważaniem
Jan Nowak


Dziękuję za wszelkie informacje.
Z poważaniem. Jan Nowak

Zobacz również - jak się pisze: