znak zapytania

Jak piszemy: wysoko kwalifikowany czy wysokokwalifikowany

Pierwszy człon wyrażenia -wysoko jest przysłówkiem, odpowiada na pytanie (jak?) i wskazuje na znaczną wysokość tego, co określa drugi człon, który jest przymiotnikiem (jaki?) - kwalifikowany.

Wysoko kwalifikowany – posiadający wysokie kwalifikacje w danej dziedzinie.

Poprawna pisownia

wysoko kwalifikowany

Częste błędy

wysokokwalifikowany

Przykłady:

Mamy w swoim zespole wysoko kwalifikowanych pracowników z branży IT.

Uzyskane po wielu latach od ukończenia studiów uprawnienia sprawiły, że Janek stał się wysoko kwalifikowanym architektem.

Jestem wysoko kwalifikowanym przewodnikiem górskim.

Zobacz również - jak się pisze: