znak zapytania

Jak piszemy: wskutek czy w skutek

Poprawną formą jest wyraz wskutek pisany zawsze łącznie.

Wskutek – to przyimek, który łączy się z rzeczownikiem w dopełniaczu (bądź z wyrazem pełniącym funkcję rzeczownika) oznaczający przyczynę (zwykle negatywną) powstałą w wyniku, w następstwie czegoś.

UWAGA: wskutek (nie: *na wskutek).

Poprawna pisownia

wskutek

Częste błędy

w skutek

Przykłady:

Zmarł wskutek długiego oczekiwania na operację.

Kąpał się w bardzo zimnej wodzie wskutek czego zachorował.

Wskutek redukcji etatów Kowalski stracił pracę.

Zobacz również - jak się pisze: