znak zapytania

Jak piszemy: wrzawa czy wżawa

Wrzawa to rzeczownik, który stanowi poprawną formę zapisu, uzasadnia to znana reguła ortograficzna głosząca, że „rz” piszemy po spółgłoskach takich jak: b, p, d, t, g, k, ch, j, w. W wyrazie wrzawa „rz” występuje po spółgłosce „w”, zatem zapis jest całkowicie zasadny.

Wyraz wrzawa w języku polskim używany jest w kontekście dużego zamieszania bądź ogólnego chaosu, w odniesieniu do czyjegoś krzyku, gwarnej i tłumnej sytuacji.

Wrzawa to inaczej zgiełk, gwar, awantura, bieganie, pokrzykiwanie.

Poprawna pisownia

wrzawa

Częste błędy

wżawa

Przykłady:

Elżbieta narobiła wrzawy z powodu swojego niespodziewanego przyjazdu.

Dzieci napełniły dom wrzawą.

Kontrowersyjna wypowiedź polityka opozycji wywołała ogromną wrzawę wśród wyborców.

W pobliskiej karczmie w piątek po godzinie siedemnastej zawsze panuje wielka wrzawa.

Zobacz również - jak się pisze: