znak zapytania

Jak piszemy: więcej czy wiencej

Więcej” to topień wyższy od wiele, dużo. Oznacza zwiększoną względem czego ilość, liczbę, miarę np. więcej maki, przyjaciół, więcej rąk do pracy, więcej mówić, robić. Jest oznaką zwiększonego stopnia nasilenia bądź zakresu zastosowania czegoś, lepiej: bardziej.

Pisownię przysłówka więcej, który ma funkcję wzmacniającą zaprzeczenie uzasadnia reguła mówiąca, że „ę” piszemy zawsze wtedy, kiedy występuje przed spółgłoskami zwarto-szczelinowymi takimi jak: „c”, „ć”, „cz”, „dz”, „dż”, „dź”.

Wyraz ten jest bardzo często niepoprawnie używany w opisowym stopniowaniu przymiotników, np. nie *więcej miły, lecz: bardziej miły.

Poprawna pisownia

więcej

Częste błędy

wiencej

Przykłady:

Wrócę z podróży mniej więcej za trzy tygodnie, wtedy możemy powrócić do rozmowy na temat planowanych zakupów.

Zakładam, że więcej niż połowa ankietowanych osób odpowie twierdząco na zadane pytanie.

Udało mi się zaliczyć semestr na studiach dlatego od jutra będę miała znacznie więcej czasu na prace w ogrodzie.

Janek uczył się więcej niż jego koledzy dlatego dostawał zazwyczaj od nich lepsze oceny.

W tym tygodniu ogórki kiszone w sklepie kosztują więcej niż poprzednio.

Zobacz również - jak się pisze: