znak zapytania

Jak piszemy: urządzenie czy użądzenie

Właściwą formą zapisu jest urządzenie. Jest to rzeczownik, który piszemy zawsze z użyciem –rz. Nie ma właściwej zasady, którą należy stosować w celu wyjaśnienia pisowni tego wyrazu, dlatego bezwzględnie warto go zapamiętać.

Urządzenie jest to przyrząd, narzędzie umożliwiające wykonanie danej czynności najczęściej mechanicznej.

Poprawna pisownia

urządzenie

Częste błędy

użądzenie, użondzenie, urzondzenie

Przykłady:

Zmywarka to urządzenie, które często używam do mycia naczyń.

Czy znasz kogoś, kto zajmuje się naprawą zepsutych urządzeń takich jak radio?

Będę potrzebowała dwa miesiące na urządzenie się w tym mieszkaniu.

Zobacz również - jak się pisze: